Haciz ihbarnamesi- Menfi tespit davası-

İİK'nun 89. maddesinde düzenlenen özel menfi tespit davası-