Yargılamanın iadesi- Karar ve ilam harcı-

Yargılamanın iadesi istemine ilişkin davada nispi peşin karar ve ilam harcı alınması gerektiği-