Navlun sözleşmesi- Taşıyanın sorumluluğu- Aktif husumet ehliyeti-

Gemi taşıma sözleşmesinden doğan tazminat istemi ile navlun bedelinin iadesi istemine ilişkin davada, hasarın yükleme ile birlikte davalıya (ister üst taşıyan kabul edilsin, ister taşıma işleri komisyoncusu kabul edilsin) geçtiğine ve taşıma sırasında gerek yükten, gerekse navlun bedelinden dolayı davacı taşıtanın aktif husumet ehliyetinin bulunmadığına karar verilmesi doğru mudur?