Evliliğin iptali- Evliliğin ölümle sona ermesi-

Mutlak butlan ile evliliğin iptali davalarında, evliliğin ölümle sona ermiş olmasının davayı konusuz kılmayacağı- İlgililerin her zaman için ve TMK m. 159 uyarınca; evliliğin mutlak butlanla sakat olduğunun tespit edilmesini isteyebileceğinden, mutlak butlanın varlığı kanıtlanırsa yine aynı kanun hükmü gereğince sağ kalan eşin iyi niyetli olduğu anlaşıldığı takdirde evlenme ile kazandığı kişisel durumun korunması gerektiği-