Ecrimisil alacağına ilişkin menfi tespit davası- Tehlike veya tehdidin varlığı- Hukuki yarar-

Davalının, davacı hakkında yapmış olduğu ihtarı ile, talep etmiş olduğu ecrimisil alacağına ilişkin icra takibinde bulunması ya da dava açmasının mümkün olduğu- Menfi tespit davası açılabilmesi için çekişmeli alacakla ilgili mutlak olarak icra takibi veya dava açılması zorunlu olmayıp, böyle bir tehlike veya tehdidin varlığının yeterli olduğu- Davacının menfi tespit davası sonucu alacağı ilamla borçlu olmadığını ya da borçlu ise borçlu olduğu miktarı kesin olarak tespit ettirip davalının takip ve dava tehdidini kesin olarak ortadan kaldırabileceği- Sonuç olarak davacının menfi tespit davası açmakta hukuki yararı bulunduğu kabul edilerek, işin esası incelenip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, hukuki yarar ve dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmesinin doğru görülmediği-