Mahalle Muhtarlıkları- Büyükşehir Belediyesi- Satışın İlan Edilmesi-

Her ne kadar bazı köyler mahalleye dönüştürülmüş ise de; idari yapıdaki bu değişiklik, fiilen köy şartları içinde olan ihale konusu taşınmaza, daha çok o yörede oturan kişilerin ihalede talip olacağı gerçeğini değiştirmeyeceğinden ve o yöredeki muhtemel alıcılara da satışın duyurulması yönünden köyde ilan gerekliliğini ortadan kaldırmayacağından, mahkemenin, köyde ilan zorunluluğu bulunmadığına yönelik gerekçesinin yerinde olmadığı-