Konkordato- Davadan feragat-

Konkordato mühleti talep edildikten sonra koşulların oluşması halinde, davadan feragat edilse de, iflas kararı verilmesi gerektiği-

...İlk derece mahkemesince, davacı şirketin faaliyetinin bulunmadığı, konkordato projesinin soyut olduğu, başarıya ulaşma ihtimali olmadığı öte yandan davacının kötü niyetli hareket ettiği ve borca batık olduğu gerekçeleriyle davacının iflasına karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi kararından sonra davacı vekili, bir kısım alacaklılarla sulh olduklarını öne sürerek davadan feragat ettiklerini beyan etmiştir. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından, davacının feragati nedeniyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, hükmün yerine geçmek üzere davacının konkordato talebinin feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.....

Devamı için lütfen tıklayın…