Bozma ilamı sonrası yapılan tahkikat işlemi- Bozmadan sonra ıslah-

Bozma ilamına uyma kararı verildikten sonra ıslah kurumuna yeni bir düzenleme getirildiğinden, davacının ıslah dilekçesi dikkate alınarak davanın kabul edildiği, bozma ilamından sonra yürürlüğe giren yasal düzenleme, bozma ilamı sonrası tahkikat işleminin yapılması halinde ıslahın dikkate alınarak hüküm kurulmasına olanak tanıdığı, bu hâlde mahkemece, bozma ilamı sonrasında herhangi bir tahkikat işlemi yapılmadığı dikkate alındığında ıslahın geçerli olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş olmasının doğru olmadığı-