Yurtdışı projeleri- İşçi- Mutad işyeri hukuku

Davalı işverenin yurt dışı projelerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen davacı işçinin, tüm çalışma döneminde de Rusya'da bulunan davalıya ait işyerinde çalıştığı, işçinin görme edimi fiilen söz konusu ülkede yerine getirilmiş olup ilgili dönemlerde mutad işyerinin de işçinin işini fiilen yaptığı Rusya olduğu- Hukuk seçimi anlaşması bulunmayan tüm çalışma döneminde mutad işyeri hukuku olan Rusya hukukunun uyuşmazlıkta uygulanması gerektiği-

Uyuşmazlık; ... sözleşmesine uygulanacak hukuk, hizmet süresi, aylık ücret miktarının tespiti, ücretin brütleştirilmesi, fazla çalışma, hafta tatili, ... ... ve genel tatil ücretlerinin ispatı ve hesaplanması noktalarında toplanmaktadır.

Devamı için tıklayınız…