Yargılama Aşamasında Dayanılıp Sunulmayan Deliller- Taleple Bağlılık-

Yargılama aşamasında dayanılıp sunulmayan deliller, temyiz veya karar düzeltme aşamasında sunulmuş olsalar bile, bu aşamalardaki incelemeler sırasında dikkate alınamayacağı kuralının istisnasını, "dayanılıp sunulan delillin, o davaya konu borcu söndüren bir nitelik taşıması" oluşturduğu- Somut olayda, davacının dava dilekçesinde haftada 7 gün 07.00-19.00 saatleri arasında çalıştığını iddia etmesi karşısında günlük çalışmanın 12 saat olduğunun kabulü gerekirken, hakimin, tarafların talep sonuçlarıyla bağlı olmadan; ondan fazlasına hükmetmesinin isabetsiz olduğu-