Markaya tecavüz ve haksız rekabet- Marka hakkının ülkeselliği prensibi-

Davalılarca ithal edilerek piyasaya sunulan dava konusu “enerji içeceği” ürününde kullanılan “enerji ... (bilinen bir başka markaya benzeyen bir marka) +Şekil” ibareli ve bu emtiaya benzer sınıflarda tescilli markanın bulunmadığı ve marka hakkının ülkeselliği prensibi gereğince Avusturya'daki marka tescilinin bir başkasının markasına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye'de kullanılmasına imkân vermeyeceği esastan reddedilen haksız rekabet davasının incelenmesi için özel daireye gönderilmesi gerektiği-