Görevsizlik kararının kesinleşmesi- İstinaf/Temyiz denetimi-

Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı hakkında göreve ilişkin bozma kararı verildikten ve görevsizlik kararı kesinleştikten sonra, görevli Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından esasa ilişkin yargılama yapılıp karar verildiğinden, aleyhine kanun yoluna gidilen karar, Sulh Hukuk Mahkemesinin kararı olup, bu karar ile ilgili olarak Yargıtay’ın bir denetiminin söz konusu olmadığı-