Garanti Sözleşmesi- Başkasının Fiilini Taahhüt-

Taraflar arasındaki sözleşmenin davalının satışına aracılık ettiği taşınmazın dava dışı kişi tarafından devir ve teslim edilmemesi hâlinde satış bedelinin faizi ile ödeneceği kaydını içeren garanti sözleşmesi niteliğinde olup, geçerli ve taraflar için bağlayıcı olduğu, davalının devir ve teslim borcu üstlenmediği sözleşmede, taşınmazın tesliminin gerçekleşmemesi durumunda ancak sözleşme hükümleri çerçevesinde bedeli iade ile yükümlü olduğu, başka bir anlatımla tarafların sözleşmede garantinin kapsamının sınırlarını belirleyici hükümler üzerinde anlaştıkları açık olduğundan taşınmazın rayiç değerine hükmedilmesinin doğru olmadığı-