Karşılıklı edimlerin ifası- Temerrüt- Faiz-

Davacı/alıcının elindeki makineyi davalı/satıcıya fiilen teslim etmek şartı ile satım bedelini alabileceği (karşılıklı edimlerin aynı anda ifası gerektiği)- Davacı makineyi teslim edimini yerine getirdiğinde, davalının para borcunu iadesinde temerrüdü gerçekleşirse, temerrüt faizine makinenin iade tarihinden itibaren hükmedilmesi gerektiği- Birlikte ifa kuralı gereğince, halen davacı elinde bulunan makinenin davalıya iadesine karar verilmemesi ve makinenin davacı elinde bulunduğu sürece faiz istenemeyeceği gözetilmeden dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesinin hatalı olduğu-