Sanal ofiste tebligat-

Borçlu tüzel kişinin sanal ofis olarak kullandığı adreste yapılan tebligatın tüzel kişilere uygulanacak tebligat usulüne ilişkin hükümler çerçevesinde incelemesi gerektiği- Borçlu şirket ile üçüncü kişi arasında imzalanan “Tebligat Adresi Sözleşmesi”nin tebligat mevzuatı karşısında sonuç doğurmayacağı-

Genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinde borçlu şirketin icra mahkemesine başvurusunda, ödeme emri tebliğinin alacaklı ile aralarındaki sözleşmede yer alan adreslerine yapılmadığını, tebliğin yapıldığı adreste bulunan sanal ofiste kendi çalışanlarının bulunmadığını, tebligatı teslim alan şahsın, borçlu şirketin müdürü/yetkilisi/çalışanı olmadığını ileri sürerek usulsüz tebligat şikayeti…

Devamı için tıklayınız…