Nafaka hükümlerine uymamak- Tazyik hapsi- Şikayet hakkı-

Nafaka hükmüne uymamak suçunun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren üç ay ve her halde suçun işlenmesinden itibaren bir yıl içinde şikayet hakkının kullanılması gerektiğinden, bu süre geçtikten sonra şikayet hakkının kullanıldığı anlaşıldığına göre davada mahkemece düşme kararı verilmesi gerekirken, mahkumiyet kararı verilmesinin isabetli olmadığı-