Davalıların yanıltıcı açıklamaları nedeniyle yöneticileri olduğu A.Ş. hisselerini satın alan davacının uğradığı maddi zararın tazmini istemi-

Davacının hisse senedini almadan önce şirket hakkında bilgileri edindiği ve buna göre yatırım yapmış olduğu, davacı tarafça davalıların Kanundan ve esas sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini kusurları ile ihlal etmelerinden ötürü zarar ettiğinin somut bilgi belgelerle ispatlanamadığı- Şirket yöneticisinin sorumluluğundan kaynaklanan tazminat istemine ilişkin davanın reddi halinde maktu vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği-

"...Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin gayrimenkulünü sattıktan sonra birikimini değerlendirmek üzere borsadan K... hissesinden 07.10.2015 tarihinde 410.000,00 TL tutarında aldığını, hisseyi aldıktan sonra 26.10.2015 tarihinde K... A.Ş.'ye ceza soruşturması kapsamında kayyum atandığını, şirkete kayyum atanması ile birlikte şirketin borsadaki hisse fiyatının bir anda düştüğünü, müvekkilinin borsada bu şirket hissesine hiç talep olmadığından hisseyi satabilmesinin mümkün olmadığını ve değer kaybı nedeni ile 157.831,00 TL maddi zarara uğradığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (6102 sayılı Kanun) 553 üncü maddesine istinaden müvekkilinin maruz kaldığı 157.831,00 TL maddi zararın davalılardan 26.10.2015 tarihinden işleyecek reeskont avans faizi ile birlikte tazminine karar verilmesini talep etmiştir...."

Devamı için tıklayınız…