7101 s. KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ (YENİ) AÇIKLAMALAR (KONKORDATONUN SONUÇLANMAYAN TAKİPLERE ETKİSİ) (İİK. 308/ç)

Tasdik edilen konkordato, sonuçlanmayan takiplere nasıl etki eder? (İİK.308/ç)

I- ‘Konkordatonun taraflar için bağlayıcı hâle gelmesi, geçici mühlet kararında ...