7101 s. KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRAKİ (YENİ) AÇIKLAMALAR (İFLASTAN SONRA KONKORDATONUN ŞARTLARI VE HÜKÜMLERİ) (İİK. 309)

I- «İflâstan sonra konkordato» (iflâs içi konkordato) nedir? (İİK.309)

‘Daha önce de belirttiğimiz gibi, konkordato ‘yapılış zamana göre’ « ...