Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.

Evlenme kişiyi ergin kılar.

Mülga Maddeler

EMK. 11 - «Rüşt. on sekiz yaşın ikmaliyle başlar.

Evlenme, kişiyi reşit kılar»