Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

 

 

 

Mülga Maddeler

 1- Cemiyetin Karariyle:

EMK. 69- «Cemiyet, kendisini feshe her zaman karar verebilir.»