Mirasçı, yasal mirasçı olduğunu, murisiyle arasında irs ilişkisi bulunduğunu ve murisin öldüğünü kanıtlamak zorunda olup, murisin diğer mirasçılarının mirasçılığını kanıtlamak zorunda olmadığı-

Davacı vekili tarafından, 15.05.2013 gününde verilen dilekçe ile mirasçılık belgesi verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 26.05.2014 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle ...