Davacı vekili tarafından tarihi açıklanan dilekçeyle dava tarihinden geçerli olarak yasal faiz istenilmiş ise de değer artış payı ve katılma alacağına ilişkin isteklerde karar tarihinden geçerli olarak faiz yürütülmesi gerekeceği-

Ö. Yollu ile M. Yurtseven aralarındaki değer artış payı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne dair Ankara 7. Aile Mahkemesinden verilen 15.02.2012 gün ve 1347-204 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi  davacı vekili ve davalı vekili tarafından ...