Trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemi-

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve karşı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı-karşı davalı vekili ve davalılar-karşı davacılar vekili tarafından te ...