3402 s.Yasanın 41.maddesi uyarınca yapılan yüzölçümü düzeltme işleminin iptaline ilişkin davada, görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemesi olduğu-

Taraflar arasındaki “tapu düzeltimi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ...Sulh Hukuk Mahkemesi’nce görevsizlik nedeniyle davanın reddine dair verilen 02.07.2012 gün ve 45-82 sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmes ...