Tasarrufun iptali davalarında, davalılar arasında "zorunlu dava akadaşlığı" bulunduğu; bonolardaki "yetki koşulu"nun -yeni HMK'nun 17. maddesinde öngörülen koşullar çerçevesinde- geçerli olduğu–

Davacı vekili dava dilekçesinde "davalı borçlu C. C. Otom. Tur. İnş. Taah. Tic. AŞ'nin alacaklısından mal kaçırmak amacıyla Ankara Emek Mahallesi, 7561 Ada, 16 parsel, 3 nolu bağımsız bölümü 29.10.2001 tarihinde davalı H. Y. Ö.'e, 4 nolu bağımsız böl ...