Paylı mülkiyete tabi taşınmazın pay ve paydaş çoğunluğu sağlanmadan kiraya verildiği, diğer paydaşların da bu kiralamaya açtıkları el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası ile karşı çıktıkları, davalı şirketin taşınmazı kullanımının geçerli ve haklı bir nedene dayanmadığı, açılan el atmanı önlenmesi davasının kabulüne karar verileceği-

Taraflar arasındaki “el atmanın önlenmesi ve ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; D.li Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nin davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.05.2009 gün ve 242-178 sayılı kararının incelenmesi asıl dava davacıları N ...