3402 Sayılı Yasa’nın 19. maddesi uyarınca taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise bunun sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilmesi gerekeceği-

DAVA : Taraflar arasındaki "Tespite itiraz" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Elmalı Kadastro Mahkemesi'nin davanın kabulüne dair verilen 12.9.2008 gün ve 156-170 sayılı kararın incelenmesi davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 7 ...