Tapu kayıt maliki ile mirasbırakanın aynı kişi olduğunun tespiti ve kayyımlığın kaldırılması istekleri-

Taraflar arasında görülen tespit ve kayyımlık kararının kaldırılması davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı ve dahili davalı (Kayyım) tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelen ...