Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduğunun tespitine ilişkin davanın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerekeceği-

Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Isparta 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nce davanın “reddine” dair verilen 26.07.2011 gün ve 2010/711-690 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargı ...