Hakimler ve Savcılar Kurulunun (“HSK”), ilgili tarihte eğitimini tamamlamış bir hakim adayı olan başvuranın yargısal göreve atanmasını onaylamayı reddetmesi ve başvuranın bu kararla ilgili olarak mahkemeye erişiminin bulunmadığından başvuranın, haklarının ihlal edildiği-

GİRİŞ 1. Başvuru, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (“HSK”), ilgili tarihte eğitimini tamamlamış bir hakim adayı olan başvuranın yargısal göreve atanmasını onaylamayı reddetmesi ve başvuranın bu kararla ilgili olarak mahkemeye erişiminin bulunmadığı ...