Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde devir ve gecikme cezası-

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla; Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 20.12.2012 gün ve 468/610 E., K. sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 02.04.2014 gün ve 2013/15 ...