Yöntemine uygun bir paylaşmanın varlığından söz edilebilmesi için, miras bırakanın ölüm gününden sonra tüm mirasçıların bir araya gelip terekeyi kendi aralarında pay etmelerinin ve her bir mirasçının kendi payına düşeni aldıktan sonra terekedeki diğer miras haklarından vazgeçmesinin gerekeceği -Kadastro tutanağının aksi kanıtlanması gereken belge niteliğinde olmadığı, tesbite karşı itiraz edilmekle ya da dava açılmakla tesbit tutanağının kendiliğinden hükümsüz kalacağı, paylaşma ya da pay bağışı olgusunun davalı tarafça kanıtlanması gerekeceği- Taşınmaz malın ölü bir şahsa ait olduğunun ve mirasçılarının tesbit edilemediği durumlarda ölü olduğu yazılmak suretiyle o şahıs adına tescile karar verilebileceği–

Davacı «dava konusu taşınmazların ortak miras bırakanları O. oğlu M. Efendi ...’ya ait olduğunu, ölümünden sonra mirasçıları arasında yöntemine uygun biçimde paylaşma yapılmadığını, dava konusu taşınmazların O. oğlu M. Efendi ... mirasçıları adına pa ...