Konut kredisine kefillik nedeniyle fazladan tahsil edilen bedelin tahsili istemine ilişkin uyuşmazlığın çözümünde tüketici mahkemesinin görevli olduğu-

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli gü ...