Ecrimisil davalarının genel hükümlere tabi olup, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında sayılmayacağı, dava değerine göre görevli mahkemenin belirleneceği-

Dava dilekçesinde 49.500 TL ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alınına girdiği bahisle davanın görev nedeniyle reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili t ...