Hesabına yatırılan paranın kural olarak pey akçesi olduğu, cayma akçesi olarak verildiğinin davalı tarafından ispat edilmesi gerektiği- Taraflar arası akit feshedildiğinde pey akçesinin iadesinin gerektiği- İmza bulunmayan genel ticari şartnamenin davacıyı bağlamayacağı-

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. Dav ...