Yürürlükte bulunan yasalarımızda; toplu yapı yönetiminin oluşumuna, görev ve sorumlulukları kapsamındaki blok apartman yönetimleriyle ilişkilerine, görev sorumluluğu içinde davada taraf ehliyetine sa- hip bulunuduğuna dair bir düzenlemeye yer verilmiş olduğundan, bu konuda yasal boşluğun varlığı kabul edilmeli ve mahkemenin M.K.’nun 1. maddesinden kaynaklanan görevi gereği olarak, benzer kurum ve kuruluşlar için yasalarımızda öngörülen düzenlemelerden örnekleme yoluyla yararlanarak, hak ve adalete, usul ve dava ekonomisine, tüm toplu ya da bağımsız bölüm maliklerini bağlayıcı nitelikteki sözleşme mevcut ise, bu sözleşme hükümlerine uygun toplu yapı içinde sosyal barışı sağlayıcı bir çözüm bulması, bunun sonucuna uygun karar vermesi gerekeceği–

Davacı, «İzmir Karşıyaka ilçesi D. Bostanlı mevkiinde bulunan 22369/1 ve 25212/1 ada ve parsel üzerinde inşa edilmiş ‘Mavişehir’ adıyla bilinen Toplu Konutların tek bir yönetim planı ile yönetildiğini, davalı Blok yönetiminin bu yönetim planı uyarınc ...