Gazeteci yıllık izin ücreti-

Davacı çalışırken yıllık izin talebinde bulunmasına rağmen izin kullandırılmadığını veya izin verilmesine rağmen ücretinin ödenmediğini iddia etmediğinden, 21. maddeye göre kullanılmayan izinlerin, 29. madde uyarınca iki katı alınarak, hesaplanmasının hatalı olduğu- Davacı iş sözleşmesinin feshinden sonra kullandırılmayan yıllık ücretli izinlerin karşılığı ücret alacağını talep ettiğine göre, 21. madde uyarınca kullandırılmayan toplam izin süresinin, 29. madde uygulanmadan son ücret üzerinden hesaplanması gerektiği- 5393 sayılı Basın İş Kanunu uyarınca, gazetecilerin kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren faiz yürütüleceğine ve yasal faiz yerine de banka mevduat faizinin uygulanacağına dair bir hükmün bulunmadığı-