İhalenin feshi- Satış bedeli anaparanın fer'i olan faizin iadesinde görevli mahkeme-

Asliye hukuk mahkemesinin feshettiği taşınmaz satış ihalesinde satış bedeli davacıya ödenmeseydi, satış bedelinin ödenmesi istemiyle açılacak olan davanın da ihalenin feshini çözmek üzere görevlendirilmiş olan adli yargı yerinde görüleceği, dolayısıyla faize ilişkin kısmın da ana uyuşmazlığı çözmekle görevli yargı yerinde çözümleneceği- Faizin anaparanın eklentisi niteliği taşıdığı-

"... I. DAVA KONUSU OLAY

1. Davacı vekili, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İ. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 2012/7 GMS sayılı dosyasından satışa çıkarılan İ. ili, K. ilçesi, A… Köyü 1… ada, … parselde kayıtlı taşınmazın 08/04/2013 tarihinde açık arttırma usulüyle davacıya 30.000 TL bedelle satışının yapıldığını, söz konusu satış ihalesinin mahkeme kararı ile iptal edilmesi üzerine satış bedeli olan 30.000 TL'nin alıcı olan davacıya iade edildiğini, fakat satışın yapıldığı tarihten iade tarihine kadar TEFE faiz oranları ile faizin hesaplanarak bu bedelin de alıcı olan davacıya iade edilmesi gerektiği yönünde davacı tarafından davalı idareden talepte bulunulduğunu, davalı idarece 23/01/2019 tarih ve 1290081 sayılı işlem ile,"... Müdürlüğümüzce yapılan satış işlemleri 6183 sayılı A.A.U.H.K.'na göre yapılmakta olup, yapılan satışlar aleyhine açılan ihalenin feshi davaları sürecinde satış bedellerinin nemalandırılması yönünde bir uygulamamız bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgide kayıtlı dilekçeniz ile satış bedelinin faizinin de ödenmesi yönündeki talebiniz uygun görülmemiştir." şeklinde verilen cevap üzerine, iş bu işlemin iptali istemiyle ve faiz talebiyle adli yargı yerinde dava açmıştır..."

Devamı için tıklayınız…