TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (İİK. mad. 277; TMK. mad. 2/II)

Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkı Kötüye Kullanılabilir mi?

Tasarrufun İptali Davasını Açma Hakkının Kötüye Kullanılmış Olmasının Yaptırımı Nedir?


Haciz yolu ile takiplerde kimlerin tasarrufun iptali davası açabileceği, yani bu davada kimlerin “davacı sıfatı”nı taşıyabileceği İİK mad.277’de sayılarak (tahdidi olarak) belirtilmiştir. Burada belirtile ...