SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEMİŞ OLMASI NEDENİYLE HACZİN DÜŞMESİ (İİK. mad. 106, 110), İHALENİN FESHİ (İİK. mad 134)

Tapu Kaydına Koydurduğu Haciz Tarihinden İtibaren İki Yıl İçinde Satış İstemek Durumunda Olan Alacaklı, Haciz Tarihinden Sonra Tam Altı Kez Satış İster ve Satış Gerçekleşmeden Satışı Durdurursa (Satış Talebini Geri Alırsa), Her Satışı Durdurma, Satış Talebini Geri Alma Tarihinden İtibaren Ne Kadar Süre İçinde Yeniden Satış Talebinde Bulunabilir?


Şikayetçi (davacı) G. Bilgisayar İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili 20.09.2011 tarihli “şikayet dilekçesi”nde özetle  “…. 1. İcra Müdürlüğü’nü ...