İCRA KEFALETLERİ (TBK. mad. 583)

İcra Kefili Olan Kimsenin Eşinin Rızası Alınmadığı Halde, Bu İcra Kefaleti Geçerli midir? “Kefilin Sorumlu Olduğu Azami Miktar”, “Kefalet Tarihi” Ve “Müteselsil Kefillik İradesine İlişkin Beyanın” Kefilin El Yazısı İle Belirtilmeksizin, Sadece Haciz Sırasında Kefilin “Okudum” Beyanı ve İmzası ile Yetinilerek Alınması Halinde, Bu İcra Kefaleti Geçerli midir? "İcra Kefaletinin Geçersiz Olduğu"na İlişkin Şikâyet, Kefilin Eşi mi Yoksa İcra Kefilin Kendisi Tarafından mı Yapılmalıdır?


"... icra dairesindeki kefaletler, ilâmların icrası hakkındaki hükümlere tâbidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir, "şeklindeki 38. madde ile "İlâma müsteni ...