KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE "İMZAYA İTİRAZ" ve "BORCA İTİRAZ"IN YARATTIĞI UYUŞMAZLIKLAR (İİK. m.168/5, 169/1, 169/a, 170)


Sayın Av. B… Ö…,

Sormuş olduğunuz “konular” hakkındaki hukuki mütalâamız (HMK. 293) ilişikte sunulmuştur:

I- Bilindiği gibi, İİK.’nun 170. maddesinin bir ...