İCRA TAKİBİ (ALACAĞI) KESİNLEŞMEMİŞ OLAN ALACAKLIYA SIRA CETVELİNDE YER VERİLEBİLİR Mİ? (İİK. mad. 140; 281/II)

İcra Dairesince Düzenlenen Sıra Cetvelinde, İtirazın İptali Davası Devam Ederken Açtığı Tasarrufun İptali Davası Mahkemece Kabul Edilen ve Dolayısıyla Dava Konusu Tasarruf Üzerine Koyduğu İhtiyati Haczi Önce Kesinleşen -Ancak Alacağı Henüz Kesinleşmemiş Olan- Alacaklının Alacağına mı Ön Sırada Yer Verilecektir, Yoksa Aynı Borçlu Hakkındaki İtirazın İptali Davası Sonuçlanan (Alacağı Böylece Kesinleşen) Fakat Açtığı Tasarrufun İptali Davası Sonra Kabul Edilen (Yani; İhtiyati Haczi Daha Sonra İcrai Hacze Dönüşen) Alacaklının Alacağına mı Ön Sırada Yer Verilmesi Gerekecektir?


Bilindiği gibi, “sıra cetveli’nin ne zaman ve nasıl düzenleneceğiİİK.’nun 140. maddesinde düzenlenmiştir. [1]

Gerek “daha önce ...