İFLÂS TALEBİNİN İLANI (İİK. mad. 158, 166), İFLÂS KARARI (İİK. mad. 158), DEPO KARARI (İİK. mad. 158) 

Alacaklının Yapmış Olduğu İflâs Yolu ile Takipte, İcra Dairesince Borçluya Gönderilen “İflâs Ödeme Emri”ne Borçlunun İtiraz Etmemiş Olması Halinde; Hangi Hallerde, İtiraz Etmiş Olması Halinde; Hangi Koşullarda, Ticaret Mahkemesince “İflâs Kararı” Verilebilir?

Yukarıdaki Durum Dışında Başka Hangi Koşullarda -Kısa Yoldan- Borçlu Hakkında İflâs Kararı Verilebilir?       


Alacaklının yapmış olduğu iflâs yolu ile takipte, icra dairesince borçluya gönderilen “iflâs ödeme emri’'ne borçlunun -genel iflâs yolu ile takiplerde 7 gün içinde (İİK ...