AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMELERİ (Av. K. mad. 163)  KESİN HÜKÜMSÜZLÜK (TBK. mad. 27)  DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK (TMK. mad. 2)

Tarifede “Maktu” Avukatlık Ücreti Öngörülmüş Olan,“Ağır Ceza Mahkemesine -‘İhtiyati Tedbirin Kaldırılması’ Konusunda- Muhtelif Tarihlerde Dilekçe(ler) Yazmak”tan İbaret Hizmet İçin (Maktu) “ ‘708.000 USD’ Avukatlık Ücreti Ödeneceği”nin Yazılı Sözleşme ile Kararlaştırılmış Olması Durumunda, “Bu Ücret Sözleşmesinin TBK.’nun 27/I ve TMK.’nun 2. Maddesine Dayanılarak Geçersizliği” İleri Sürülebilir mi?


Her sözleşme gibi avukatlık ücret sözleşmesinin” de -genel hükümlere (TBK. mad.26, 27; TMK. mad. 2) göre- geçerli olabilmesi için, sözleşmenin konusunun; a) Kanunun e ...