MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. mad. 72), İHTİYATİ TEDBİR KARARI (HMK. mad. 389)

A- İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasına Bakan Mahkeme, Davacı-Borçlunun Talebi Üzerine Herhangi Bir Teminat Almaksızın «İcra Takibinin Durdurulması» Hakkında ‘İhtiyati Tedbir Kararı’ Verebilir mi?

B- Borçlunun Sağlığında İleri Sürmediği Hatta Varlığını Kabul Ettiği Borç Hakkında, Ölümü Üzerine Mirasçısı ‘Murisin (Dolayısıyla Mirasçı Sıfatı ile Kendisinin) Borçlu Olmadığı’ Hakkında -Ehliyetsizlik Nedeni ile- Menfi Tespit Davası Açabilir mi?


A) Bilindiği gibi, menfi tespit davası ‘icra takibinden sonra’ veya ‘icra takibinden önce’ açılabilir.

İİK. mad. 72/II uyarınca; «icra takibinden önce a&cc ...