ÖDEME EMRİ (İİK 58)

“Takip Talebi”ne (İİK.58) Uygun Olarak -İcra Dairesince- Düzenlenmesi Gereken “Ödeme Emri”nin (İİK.60) Bu Şekilde Düzenlenmemesi -Örneğin; “Takip Talebi”nde ‘Borcun Sebebi’ Belirtilmiş Olduğu Halde, “Ödeme Emri”nde ‘Borcun Sebebi’ Hakkında Bir Açıklama Bulunmaması’ Halinde, Borçlu “Süresiz Şikâyet” Yoluyla -İcra Hukuk Mahkemesinden- ‘Ödeme Emrinin İptaline Karar Verilmesini’ İsteyebilir Mi?


I- Alacaklının ‘ilamsız icra’ (İİK. m.42 vd.) takibinde bulunabilmesi için, alacağının herhangi bir belgeye dayanmasına ihtiyaç yoktur.[1]… Bu ...