Müflis şirket tarafından –iflas etmeden önce- satılıp faturası kesilen ancak henüz alıcıya teslim edilmemiş olan makinenin satış bedeli olarak düzenlenen –ve süresi içinde bankaya ibraz edilmemiş olan, dolayısıyla “(yazılı) delil başlangıcı” (HMK. m.202) niteliğini taşıyan- ‘ileri tarihli çek’in, keşideci tarafından, çeki elinde bulunduran son hamile ödenmesiyle keşideci borcundan kurtulmuş olur mu?


Çek’de ibraz süreleri;

1- Aynı yerde keşide ve ödenecek olan çeklerde on gün,[1] [2]

< ...