HACZİN DÜŞMESİ (İİK. mad. 106, 110) 

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki İpotek Alacakları Üzerine Konulan Haczin Belirli Süre -Bir Yıl- İçinde Alacaklı Tarafından Dosyada Herhangi Bir İşlem Yapılmaması Halinde Düşüp Düşmeyeceği


Uyuşmazlık konusu somut olayda borçlu E. Giyim San. ve Dış Tic. A.Ş. aleyhine alacaklı U. Gıda Teks. San. ve Tic. A.Ş. tarafından …. 16. İcra Müdürlüğü’nün 2001/…. sayılı dosyası ile takip yapılm ...